Benny E. Andersen

Holte Balladegruppe

Holte Belladegruppe i lejre (på bakken)Holte Balladegruppe er en del af Holte Folkemusikhus.

 

Gruppen havde ved sin begyndelse i 1979 hentet inspiration i Albertslund Folkemusikhus  og i Folkemusikhuset i Hogagers arbejde med de gamle middelalderballader og senere på balladeseminarer på Broby Gamle Skole. Benny var med i gruppen, siden han i 1993 flyttede til Holte - som sanger - og som noget afgørende nyt for gruppen - ballademusikant.

 

Gruppen har først og fremmest mødtes privat for at snakke om indholdet i det gamle sangstof og øve sig på at synge balladerne, så de fungerede til kædedans, og gennem de mange år, som gruppen har eksisteret, har gruppens medlemmer efterhånden oparbejdet et personligt forhold til et meget bredt udsnit af de danske middelalderballader.Holte Balladegruppe i Røsmåla

 

Holte Balladegruppe har gennem alle årene brugt balladesangen og -dansen ved de åbne folkemusikhuse i Holte. Gruppen afholdt i en årrække også balladeballer for balladeinteresserede i det storkøbenhavnske område.

 

Gruppen har desuden været på studierejser for at opleve beslægtet sang og dans via kulturelle byttehandler, hver gang med Benny som en vigtig drivkraft som ballademusiker og kunstnerisk tilrettelægger af gruppens aktiviteter - i 1992 på Færøerne og i 2003 Litauen.

 

Holte balladegruppe har endvidere medvirket ved Stævner med gammel musik i Lejre i årene 1995 - 2003.