Benny E. Andersen

Folkekulturværkstedet Broby Gamle Skole

Sidst på året 1984 flyttede Benny ind på Broby Gamle Skole sammen med Elisabeth, Mattias, Grete, Dennis, Maj-Britt, Kamilla, Katrine og Jørgen.

Alle kom fra folkemusikmiljøet i Albertslund, og selv om det ikke var klart fra starten, at det var det, der skulle fylde Broby Gamle Skole, så førte en hurtig fornemmelse af egnens folkelige liv til an række tiltag, og Benny stod i spidsen som initiativtager og magnet. Lokale spillefolk blev spottet, og der blev hurtigt etableret husorkestre og arrangeret baller. Der kom interesserede folk fra Skælskør og Jylland.

Bal med Helge Martins orkester og Viggo Gade.

Aftner med jazz.

Dage og aftner med sang.

Åbent hus for lokalbefolkningen.

Benny skabte Folkekulturværkstedet.

 Benny fik harmonikaelever, som han hurtigt sendte videre, så de selv fik skabt det livskraftige harmonikamiljø, der mødtes uge for uge og trives den dag i dag.

Benny lavede legestuer,

Benny fik som musiklærer på Sorø private Realskole arrangeret udflugt til Hogager med børnene - og det blev starten på det vellykkede børneballadearbejde

Sammen med Jørgen From Andersen genfandt Benny den rige skat af ballader fra Lille Ane og andre kvinder og mænd, indsamlet af pastor Fenger i Lynge i midten af 1800-tallet. Benny gav Lille Anes ballader lyd og liv.

Benny startede erindringsværksted.

Og Gammegruppen førte til samarbejde med Holbæk Egnsteater.

Sækkepiben blev et andet stort projekt.

Jonna og Ronald kom med deres sange og deres stolthed.

Benny flyttede til Holte i 1993, men forlod aldrig Broby.

I de knap 10 år, han boede i Broby, komponerede han og forærede  108 melodier til familie, venner og bekendte I Anledning Af

 

Læs Bennys egen beskrivelse af de første 5 år i Broby