Benny E. Andersen

Folkemusikhuset i Hogager

Thorkild og Anelise Knudsen foran Folkemusikhuset i Hogager

 

Folkemusikhuset var en selvejende institution, som blev oprettet 1971 i et samarbejde mellem kulturministeriet, Dansk Folkemindesamling og Holstebro kommune under ledelse af Anelise og Thorkild Knudsen. Institutionens formål var »at genoplive den historiske og fremme den aktuelle musikalske folkekultur, hvor spil og dans, visesang og fortælling er en del af hverdagen og den sociale virkelighed. Formålet søges fremmet ved at give folkemusikere, forskere og andre interesserede mulighed for hver for sig eller i fællesskab at beskæftige sig med indsamling, bearbejdelse og formidling af musikalsk folkekultur i dens forskellige former, ved at knytte kvalificerede repræsentanter for den musikalske folkescene til institutionen, ved gennemførelse af seminarer for forskere og andre interesserede, ved tilrettelæggelse af folkemusikalske sammenkomster samt ved udsendelse af publikationer, udarbejdet på grundlag af det af Folkemusikhuset indsamlede materiale«.

I 1995 blev ledelsen overtaget af Gitte Thofte og Jack Jacobsen og omdøbt til Folkemusikcentret i Hogager, indtil det blev lukket i 2005