Benny E. Andersen

Holte Folkemusikhus

Holte Folkemusikhus blev startet i 1979 med hjælp fra sangere og spillefolk, først og fremmest Inge Daniels Beck, fra Albertslund Folkemusikhus. Og relativt hurtigt kom Benny også med i arbejdet. Albertslund inspirerede til, at man fik forståelse for Folkemusikhuset i Hogagers arbejde med den levende danske tradition. Men Albertslund inviterede også interesserede fra Holte til undervisning i spillemandsmusik og balladesang i Albertslund Folkemusikhus' aftenskole og hjalp med at spille op til dans og tilrettelægge Holtes første åbne folkemusikhuse. Disse har kørt lige siden med med musik, dans og sang en gang om måneden samt med seminarer med de endnu levende traditionsspillemænd og -sangere. 

 

Holte Folkemusikhus i RøsmålaHolte Folkemusikhus er opdelt i et husorkester og en balladegruppe.


Efter folkemusikhusets start kom Benny igen ved forskellige lejligheder bl.a. med oplæsning fra Bedstemors Breve, og da han i 1993 flyttede til Holte, blev han medlem af både balladegruppen og husorkestret, hvor han især i forhold til spillemandsmusikken blev en betydningsfuld drivkraft, og igennem de mange år i Holte Folkemusikhus fik han meget overbevisende demonstreret, hvor kompetent en balmusiker han også var.

På folkemusikhusets årlige udflugter til Rösmåla i Sverige, hvor husorkestret lige siden 1983 har spillet til bal for de lokale i den nedlagte skole, byens forsamlinghus, var Benny ligeledes en væsentlig musiker i gruppen, ligesom han også knyttede kontakt til og bidrog ved folkemusikhusets indsamlingsarbejde i 1990´erne hos spillemanden Christian Møller Rasmussen på Drejø.

 

Til folkekmusikhusets 10 års- og 20 års-jubilæum skrev Benny jubilæumshopsaer, og det blev også til mange I Anledning Af-melodier til folkemusikhusets medlemmer, nemlig Bag Gassehaven, Degnbolturen, Læg din arm, Ellys Mølletur, G & B polka, Grethe på valsen, Hambiwo, Laksen flyver højt i sky, Nannas Midtvejsvals, Nannas Festmelodi, Sekstur til Per Mollerup, Stettelill Polka, Susannes Rundtenom og Molevit.


Umiddelbart efter Bennys død afholdt Holte Folkemusikhus et åbent folkemusikhus, hvor man mindedes Benny, og hvor bl.a. Bjarne Degnbol holdt mindetale.