Benny E. Andersen

Albertslund Folkemusikhus

 

Albertslund Folkemusikhus blev oprettet i 1978 og bestod indtil sidst i 90'erne.                                                                                                                                                                   

Benny flyttede i 1975 til Albertslund, hvor han boede i bebyggelsen Galgebakken og senere i kollektiv på Herstedøstergården. Han var aktiv og kunne  høres som spillemand i forbindelse med Galgebakkens huslejeboycot. På det tidspunkt var han lærer på seminariet i Sydhavnen, hvorfra der fortælles om hans improviserede introduktionssang I en fabrik af beton.

Starten på folkemusikarbejdet skete, da Leif Varmark og Elsebeth Mortensen fra Galgebakken havde været på folkemusikkursus på Skælskør Folkehøjskole i 75; herefter dannede man en balladegruppe og senere under medvirken af Benny en spillegruppe, der begge arbejdede med materiale og ideer fra Folkemusikhuset i Hogager samt med undersøgelse af den lokale egnstradition. Efter deltagelse i sommerkursus på Skælskør Folkemusikhøjskole 1977 af 16 personer stiftede man i 1978 Albertslund Folkemusikhus.

 

Folkemusikhuset havde i en  årrække en mængde aktiviteter fordelt på forskellige grupper som arbejdsgrupper, interessegrupper og lokalgrupper (i 1980 opgjort til ialt 40 forskellige grupper!), koordineret ved fællesmøder. Grupperne beskæftigede sig med mangt og meget såsom indsamling af traditionel folkemusik i lokalområdet og i hele landet, publikation af månedsbladet Albertslund Folkemusikhus, senere Musikalsk Folkekultur, og en række bogudgivelser fra Albertslund Folkemusikhus Forlag; endvidere aftenskolen AFA med undervisning i folkemusik, dans, sangtradition og ballader samt afholdelse af sommerkurser lokalt og fra 1979 og frem til 1988 på Lekkende slot på Sydsjælland, de sidste i samarbejde med de andre folkemusikhuse på Københavnsegnen, og senere i Thy og Vestjylland. Som det måske vigtigste var samarbejdet med traditionelle spillemænd og sangere fra hele landet om afholdelse af lokale seminarer og de månedlige Åbne Folkemusikhuse med musik, sang, dans og fortælling samt herlige baller. Desuden kan nævnes de årlige fællesture til Sejrø og Gyda Hougaard og arbejdet med Viggo Gade fra Thy, senere Brønshøj, som Benny spillede en del sammen med.

 

Benny blev hurtigt en aktiv og central deltager i lokalgrupper, arbejdsgrupper og skoling som harmonikalærer og formidler af sine sange. Han bidrog især med balladearbejdet - fx skæmtevisegruppen med et samarbejde med Birgit Jæger, hvor gruppen bl.a. deltog i sommerkurset på Lekkende Slot i 80 og 82, der videre resulterede i gruppens deltagelse i Galefestivalen i Roskilde - og med gårdsange sammen med Dennis Mogensen og Orla Christensen; og han dannede sammen med Per Bille grupper omkring sin mor Gudrun Mikkelsen og hendes sange og erindringer - Bedstemors breve - herunder Gudrungruppen og Værkstedsgruppen; og han lagde sjælen i de lokale fejringer af karneval - Gale dage og Sommer i by,  som han planlagde og udførte i samarbejde med bl.a. Bengt Lundin og Per Bille.