Benny E. Andersen

Erindringsværksted

  

- i Herlev Kommune
Benny var i 1990 ansat som langtidsledig i Herlev Kommune i et samarbejde med uddannelseskonsulent Elsebeth Mortensen, og herefter fik han i en periode arbejde som kommunalt ansat spillemand i kommunen. Han var udsendt fra Sorø Kommune og sigtet var, at han skulle samle erfaringer fra omsorgsområdet til brug for Sorø. Han spillede mange steder i kommunen blandt andet på Lille Birkholm Omsorgscenter og oprettede søndagscafé på Herlevgaard Plejehjem. Han lavede også dukketeater for kommunens vuggestuebørn og underviste endog socialinspektøren, Peter Duus, i harmonikaspil. 

Desuden var han sammen med stadsarkivar Inge Bundsgaard fra Herlev Lokalhistoriske Arkiv med til at starte og dernæst lede et erindringsværksted for ca 25 af kommunens pensionister. Arbejdet mundede i 1992 ud i udgivelsen af bogen Veje til Herlev, der handler om geografiske opbrud, især fra Nørrebro i København, og omplantning til en ny forstadstilværelse skildret via uddrag af det omfattende erindringsstof, der var blevet samlet i erindringsværkstedet. Læs avisartikel med Bennys tanker om erindringsværksted.

Bennys harmonika var en vigtig deltager i erindringsværkstedet, og det blev også til en Erindringshopsa komponeret til Børge Holm, en af deltagerne.

To af værkstedets andre deltagere, Elly Clemmensen og Esther Glüsling, gav med deres oplevelser fra barndommen inspiration til projektarbejder om gamle dage i hhv 2. og 5. klasse på Tvedvangskolen i Herlev. Arbejdet mundede ud i to forestillinger - i det ene tilfælde totalteater med 48 børn på scenen - skabt i et samarbejde mellem eleverne, deres lærere, erindringsværkstedet, Lokalhistorisk Arkiv og med Benny som instruktør og musiker. Læs avisomtale.


- på Broby Gamle Skole
Flere fra arbejdsgruppen fra Herlev var i 1992 med til starte erindringsværksted på Broby Gamle Skole. Nu var det miljøet på Sorøegnen, det gjaldt, og det blev bl.a. til båndoptagelser med kunstmaleren Alfred I. Jensen, Glumsø, og savspilleren Warburg, Frederiksberg i Sorø.

- i Dansk FlygtningehjælpErindringsværksted. Kursister

Med udgangspunkt i Bedstemors Breve og Veje til Herlev medvirkede Benny desuden i 1997 i et erindringsværksted med ca. 50 bosniske flygtninge i Dansk Flygtningehjælps regi på kursuscentret Lynæs Fort. Både erindringerne i brevene fra det gamle Nørrebro og erfaringerne i forbindelse med opbrud og omplantning fandt genklang hos de bosniske kursister, der med tolkehjælp fik mulighed for at formidle deres livshistorier.