Benny E. Andersen

Comedievognen

 

Comedievognen brochureComedievognen blev stiftet i 1968 af Benny og Kirsten Ewaldsen. Det var i starten stationært teater i Comediehuset i København, men overgik hurtigt til at være et af de første landsdækkende turnerende børneteatre i Danmark. Benny havde sagt sit faste arbejde som PR-mand på Philips op og havde inviteret regnskabsmedarbejder Grethe Rummelhoff fra virksomheden med som forretningsfører i Comedievognen. Benny og Kirsten ville sikre sig, at der var orden i det nye teaters økonomi, og det sørgede Grethe for i en årrække.

 

Comedievognen blev kollektivt ledet. Skuespillere, musikere, forfattere, scenografer og instruktører var fælles om at lave forestillingerne, og alle fik samme lave løn undtagen Grethe Rummeltoft, der fik løn efter HK overenskomst.


Flere unge sluttede sig til truppen, bl.a. Iben Wurbs, og Comedievognen blev et springbræt for mange til at fortsætte med teatervirksomhed.


Benny var med i Comedievognen indtil 1972. Teatret eksisterer stadigvæk.

 

 Comedievognens medlemmer 1972