Benny E. Andersen

Beretning fra litauisk besøg på Uldum af Nanna Carlsen

Nanna Carlsen, fortæller under overskriften Stemningsbillede fra en sommeraften i Uldum, juli 2005, om besøget af den litauiske musikgruppe:

 

Forud for aftenen var en gruppe litauiske musikere og dansere – ved Bennys mellemkomst – ankommet til Uldum højskole. Benny og andre fra Holte Balladegruppe havde besøgt dem i Litauen, og nu var de på genvisit i Danmark.

 

Det var vigtigt for Benny at gøre dette kulturmøde med litauerne til noget, alle vi kursusdeltagere var med i, så da litauerne havde spillet og danset for os i fællestimen, var der lagt op til aftenens og – for mange af os kursets – højdepunkt: fælles musik og dans i den brolagte højskolegård.

 

Hvordan transformationen skete, kan jeg den dag i dag ikke forklare, men jeg ser Benny for mig, som han sad i gården på en taburet med sin lille harmonika, der i hans hænder kunne alt, også forvandle denne aften til en uforglemmelig fælles oplevelse.

 

Benny spillede, startede en kædedans, råbte til Lars Romild (lærer på kurset), at han skulle digte videre på dansen og få den til at bevæge sig. Lars greb den, Benny spillede, litauerne faldt ind, og fortryllet dansede over 100 mennesker rundt i kæden: danskere, litauere, unge, gamle – i en ude - af - tid - og sted – middelalderlig dans, der syntes uden ophør.

 

Jeg skal ikke glemme denne lyse sommernat, hvor dansen gik, i vuggende, vajende rytme, skabt af én mand og givet videre til os andre.

 

En stjernestund (NC 15.4.2013)