Benny E. Andersen

Gerd Gottlieb

Gerd Gottlieb f. 1945. Psykolog. Balladesanger. Kæreste med Benny fra 1986. Levede sammen med ham i kollektivet Holte Molte fra 1993.  Aktiv i Holte Folkemusikhus.