Benny E. Andersen

Kommunalbestyrelsen i Søllerød

 

Benny var igennem mange år medlem af SF. Da partiforeningen i Søllerød Kommune, som han var flyttet til i 1993, manglede en kandidat til kommunalbestyrelsen i forbindelse med valget i 2001, besluttede han at stille op for partiet.

 

Valgkamp i Holte MidtpunktTil brug i sin valgkamp skrev han en tekst Kommunevalg til en bluesmelodi, som han spillede og sang sammen med sine medkollektivister, Dennis og Grete Mogensen, ved partiets gadeaktioner i kommunen. Og for første gang i otte år blev SF igen repræsenteret i kommunalbestyrelsen.

 

Benny fik plads i teknik- og miljøudvalget samt kultur- og byplanlægningsudvalget, hvor han blandt andet var optaget af at styrke samværet i det offentlige rum via kulturhusene i kommunen. Og det lykkedes ham at få oprettet et nyt brugerstyret kulturhus, Pilehuset, på Pile Allé 2 i Holte.

 

Hans tilgang til det politiske arbejde var så absolut dialogen og samarbejdet. Han sammenlignede byrådssalen med et orkester, hvor der skulle være plads til hele spektret af instrumenter, for at koncerten kunne blive vellykket. Og han kunne heller ikke dy sig for helt konkret selv at slå på de musiske strenge i salen. Således kunne det hænde, at han spillede sine indlæg f.eks. i finanslovsdebatten, hvilket den siddende borgmester fra Venstre, Erik Fabrin, følte sig nødsaget til at bede ham om at holde op med - ikke uden overvindelse, må man tro.

 

På grund af Kommunalreformen i 2007 blev valgperioden 2001 – 2005 forlænget med yderligere to år.

 

I løbet af sin tid i kommunalbestyrelsen nåde Benny at komponere flere I Anledning Af melodier til samarbejdspartnere, andre kommunalbestyrelsesmedlemmer og partifæller i Søllerød. Anne MarivelleTystrup Tango, Piben, Ive Mazurka, Kulturens Evighedspolka, Ingerlib Saqisaaq.

 

Nekrologer af partikammeraterne Annelise Møller og Inger Bruun samt af Jens Bruhn fra Socialdemokratiet.

 

Avisudklip: Fire nye ansigter i kommunalbestyrelsenFrygter nærheden er ved at forsvindeSpillemand og kollketivist