Benny E. Andersen

Inger Bruun om Benny

Benny E. Andersen er død, 72 år gammel, komponisten, te­atermennesket og SF'eren. Det er en stor sorg og vil bli­ve et stort savn for os, der kendte ham, skriver Anneli­se Møller, kommunalbesty­relsesmedlem Rudersdal for SF, og Inger Bruun, formand for SF-Rudersdal:

Benny var som menneske uforbeholden, varm og altid interesseret i forhold til andre. Hans musiske og kulturelle ev­ner forplantede sig og gav en dejlig ro, en optimisme og et mod på livet.

Da han fik konstateret kræft, tog han det med sin sædvanli­ge ro og var glad og stolt over, at han havde fået regeringens behandlingsgaranti igennem. Han blev tilbudt behandlings-garanti inden 4 uger på et hos­pital nær Stockholm, men det havde sin pris - langt fra hans familie og sine kære. På trods af dette var han ved godt mod. Han gennemgik de hårde behandlinger og var blevet parat til at skulle hjem. Det nåede han ikke - hjertet gav op - det hjerte, der gav så mange knus og kærlige fø­lelser.

Benny var uddannet skolelæ­rer, men musikken og børne­teatret trak mere i ham. Han elskede på sin egen meget stille måde at sætte sig med sin harmonika og spille - Ja hvad som helst, men bedst lidt tra­ditionelt jazz - fordansket ef­ter Bennys stil.

Benny var SF's medlem af kommunalbestyrelsen fra 2002. Han opstillede, fordi han ikke mente, Søllerød kun­ne være foruden en god SF'er. Han har virket som en flot og dejlig repræsentant for vort parti. Han var ikke manden, der ville gå på barrikader, men manden, der ville samarbejde for at få gode resultater. "Pile­huset", som er et sted for det folkelige kulturliv, er så gan­ske hans egenhændige og me­get succesfulde projekt, og er kendetegnende for hans virke. Han ville folkeligheden! Benny vil blive savnet - ikke kun hos hans familie - men også i SF. Han var om nogen den, der kunne samle, den, der kunne få gemytter på plads.

 

"Den største sorg i verden her, er dog at miste én man har kær"