Benny E. Andersen

Lille Trine Trille og tigrene

Det Lille Teater

12/5 - 5/6 1967 og 2/11-23/12 1967

30 opførelser  og  85 opførelser

3-9 år

 

Comedievognen:

1968 

 

Manuskript: Benny E. Andersen

Instruktør: Benny E. Andersen

Komponist: Benny E. Andersen

Lydside: Cæsar, Per Dich, Poul Dissing, Maja, Trille

Scenografi og dukker: Kirsten Ewaldsen

Dukkeførere: Skiftende skuespillere

Plakat: Kirsten Ewaldsen

Arstal: 
1967
sektion: