Benny E. Andersen

Hipsi Hapsi

Det Lille Teater

7/12 1966 - medio febr 1967

96 opførelser

3-9 år

Manuskript: Kjeld Iversen

Instruktør: Kaj Matthiessen

Komponist: Benny E. Andersen

Scenograf: Kaj Matthiessen

Medvirkende: Birgitte Livbjerg, Vivi Tengbjerg,  Benny E. Andersen

Musik: Benny E. Andersen

Plakat: Kai Matthiessen

Arstal: 
1966/67
sektion: 

publikationer: