Benny E. Andersen

Bennys brev hjem fra Grønland i 1980